Jeigu Jūs nesutinkate su pakeistomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis, turite teisę nedelsiant, bet nevėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos, t.y. iki 2018 m. lapkričio 22 d., nutraukti su kredito unija sudarytą bendrąją sutartį, nemokėdami jokio komisinio atlyginimo. Jeigu Jūs nepasinaudosite teise nutraukti su kredito unija sudarytą bendrąją sutartį dėl mokėjimo paslaugų teikimo iki pakeitimų įsigaliojimo, bus laikoma, kad Jūs sutinkate su Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis ir atitinkamais sutartinių sąlygų pakeitimais. Susipažinti su Širvintų kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite čia.