2019 m.  kovo 12 d. 10 val. Širvintų kredito unijos salėje, esančioje Vilniaus g. 50, Širvintos, šaukiamas Širvintų kredito unijos, įm.k. 112044226, buveinės adresas Draugystės g. 4, Valčiūnai, Vilniaus r.sav. eilinis visuotinis narių susirinkimas, nustatant sekančią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita, jos įvertinimas.
  2. Vidaus audito ataskaita, jos įvertinimas.
  3. Valdybos veiklos ataskaita, jos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita, jos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Audito įmonės rinkimas.
  8. Lėšų, kurios bus skirtos auditoriaus arba audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.

Jei į susirinkimą 2019 m. kovo 12  d. 10 val. neatvyks kvorumui reikalingas narių skaičius, kitas susirinkimas vyks 2019 m. kovo 19 d. 9 val. Širvintų r. savivaldybės  kultūros centro konferencijų  salėje, esančioje I. Šeiniaus g. 4, Širvintos.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:
Administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė, Tel. 8 673 98565 ,  el.p. gintare@sirvintuku.lt