2019 m.  kovo 12 d. 10 val. neatvykus į Širvintų kredito unijos eilinį visuotinį narių susirinkimą kvorumui reikalingam narių skaičiui, pakartotinis susirinkimas vyks 2019 m. kovo 19  d. 9 val. Širvintų r. savivaldybės  kultūros centro konferencijų  salėje, esančioje I. Šeiniaus g. 4, Širvintos. pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita, jos įvertinimas.
  2. Vidaus audito ataskaita, jos įvertinimas.
  3. Valdybos veiklos ataskaita, jos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita, jos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Audito įmonės rinkimas.
  8. Lėšų, kurios bus skirtos auditoriaus arba audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.

Su darbotvarkėje numatyto klausimo nutarimo projektu kredito unijos nariai gali susipažinti  nuo 2019 m. kovo 12 d. kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 50, Širvintos. Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota Širvintų kredito unijos administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė, Tel. 8 673 98565 ,  el.p. gintare@sirvintuku.lt.