1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: 2018 m. stebėtojų tarybos ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai. 

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2018 metus. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: 2018 m. vidaus audito tarnybos veiklos ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai. 

  1. Valdybos ataskaita už 2018 metus. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: 2018 metų valdybos veiklos ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai

  1. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2018 metus. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: 2018 metų paskolų komiteto ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai.

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

NUTARTA: Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 metus. Patvirtinti 2018 metų pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarką.

  1. 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: 2018 metų pajamų išlaidų sąmatą patvirtinti.

  1. Audito įmonės rinkimas.

NUTARTA. Išrinkti 2018 metams auditui atlikti UAB „Verslo erdvė“.

  1. Lėšų, kurios bus skirtos auditoriaus arba audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.

NUTARTA. Nustatyti limitą audito įmonės darbui apmokėti.