Lietuvos bankas ir Lietuvos notarų rūmai iš gyventojų sulaukia nusiskundimų dėl komercinių bankų taikomos praktikos įforminant hipotekos ir įkeitimo sandorius. Paprastai šie sandoriai tvirtinami būtent tuose notarų biuruose, kurie nurodyti komercinių bankų sudaromuose sąrašuose, taip klientams galimai ribojant pasirinkimo laisvę.

Lietuvos bankas atkreipia dėmesį, kad komerciniai bankai, siūlydami notarų sąrašus savo klientams, negali pažeisti ar kitaip riboti jų teisės laisvai pasirinkti kitą notarą sandoriui patvirtinti.

Dėl to Lietuvos bankas siūlo, kad komerciniai bankai pirmiausia kliento atsiklaustų, ar jis turi pasirinkęs konkretų notarą, ir siūlytų jį pasirinkti iš savo siūlomo sąrašo tik tuo atveju, jeigu klientas neturi pasirinkęs notaro arba kliento pasiūlytas notaras dėl objektyvių priežasčių būtų nepriimtinas bankui, paaiškinant motyvus.

Šaltinis: https://www.lb.lt/lt/naujienos/bankai-neturetu-riboti-klientu-pasirinkimo-del-notaru