Banko sąskaita – pagrindinė Jūsų sąskaita, per kurią vykdote atsiskaitymus: gaunate pajamas, atliekate mokėjimo pavedimus, mokate mokesčius.
Banko sąskaitą galite valdyti internetu per i-Unija, tačiau negalite jos naudoti kartu su mokėjimo kortelėmis. Jei norite savo sąskaitoje esančias lėšas pasiekti ir kortelių pagalba, rinkitės banko sąskaitą su Maestro arba Mastercard kortelėmis.

Paslaugų įkainiai

Nemokamos paslaugos

 • Sąskaitos atidarymas
 • Išgryninimas  580 Eur per mėn.
 • Sąskaitos valdymas internetu per i-Uniją

Mokamos paslaugos

 • Išrašai už einamuosius metus
 • Išgryninimas – 0,85 %  min 1 Eur viršytos sumos (jei virš 580 Eur per mėn.)
 • Mokėjimo pavedimas (Lietuvoje, ES) – 1,50 Eur
 • Skubus tarptautinis mokėjimo pavedimas eurais – 35 Eur
 • Tarptautinis mokėjimo pavedimas eurais – 25 Eur
 • Lėšų nurašymas pagal debetinį, inkasinį pavedimą – 0.60 Eur
 • Sąskaitos išrašo parengimas už einamuosius metus (išskyrus einamąjį mėnesį) – 3 Eur
 • Sąskaitos išrašo parengimas už ankstesnius kiekvienus metus (išskyrus einamąjį mėnesį) – 5 Eur iki 6 lapų, už kiekvieną lapą + 1 Eur.

Kita informacija

SWIFT kodas iš užsienio gaunamiems pavedimams eurais: LCKULT22

Svarbi informacija

Atlikdami mokėjimą, atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

Svarbi informacija

Atlikdami mokėjimą, atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisngai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaittos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

Aktuali informacija indėlininkams

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje  www.iidraudimas.lt.

Papildomą informaciją indėlininkams rasite  čia.