Užfiksuotas einamosios sąskaitos perviršis

2019 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. rugpjūčio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad einamosios sąskaitos balanso 196,7 mln. Eur perviršis susidarė dėl padidėjusio teigiamo paslaugų balanso,...

Aktyviau skolindamos kredito unijos daugiau uždirba

Lietuvoje daugėja pelningai dirbančių kredito unijų, suaktyvėjęs kreditavimas palankiai veikia šio sektoriaus veiklos rezultatą. Per antrąjį ketvirtį kredito unijų suteiktų paskolų apimtis padidėjo beveik dešimtadaliu. Augo ir indėlių portfelis. „Kredito unijų paskolų...