Valdymo organai

Aukščiausias kredito unijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Jis ir renka kitus kredito unijos valdymo organus: stebėtojų tarybą, valdybą ir paskolų komitetą. Visi kredito unijos valdymo organų nariai dirba visuomeniniais pagrindais.

Stebėtojų taryba

Kristina Martinėlienė (Tarybos pirmininkė)
Zita Svetlikauskienė
Toma Darvydienė

Valdyba

Gintarė Subačiūtė (Valdybos pirmininkė)
Vitas Vaitkūnas
Jolita Solodovė

Paskolų komitetas

Joana Zinkevičienė (Komiteto pirmininkas)
Inga Perednikienė
Birutė Jankauskienė
Vidaus audito tarnyba

Snieguolė Gritytė – Lupasco (Tarnybos vadovė)