Vartotojų ginčai su finansų rinkos dalyviu

Mums rūpi mūsų paslaugų ir aptarnavimo kokybė, todėl nuolat stengiamės išvengti klaidų savo darbe, tačiau jų, kaip ir visur, pasitaiko. Siekdami užtikrinti efektyvų abipusį bendradarbiavimą, suprasti narių ir klientų lūkesčius, atidžiai vertiname jų atsiliepimus ir pasiūlymus bei atsižvelgiame į juos, nuolat tobulindami savo siūlomus produktus ir paslaugas.  Jūsų pastabų, pasiūlymų, klausimų visada laukiame:

  • Paštu: Vilniaus g. 50, Širvintos
  • Telefonu 867398565 (valdybos pirmininkė Gintarė Subačiūtė)
  • El. paštu: gintare@sirvintuku.lt (valdybos pirmininkė Gintarė Subačiūtė)

Remiantis Lietuvos banko patvirtintu „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašu“, vartotojas, manantis, kad finansų rinkos dalyvis pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, kylančius iš sutartinių arba susijusių santykių, privalo raštu kreiptis į finansų rinkos dalyvį, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą.

Finansų rinkos dalyvis, gavęs tokį skundą, privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir raštu pateikti vartotojui motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą dėl jo reikalavimo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos.

Pirmiausia klientas turėtų kreiptis į aptarnaujantį kredito unijos darbuotoją. Jei darbuotojo atsakymas kliento netenkina, jis turi teisę pateikti kredito unijai raštišką skundą. Tai padaryti galima Širvintų kredito unijoje arba atsiųsti jį kredito unijai paštu. Kliento skundas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.

Tik negavęs atsakymo iš finansų rinkos dalyvio per nustatytą terminą arba gavęs atsakymą, kuris netenkina vartotojo, šis turi teisę kreiptis į Lietuvos banką, kaip į ikiteisminę instituciją ginčams, kylantiems iš finansinių ir (arba) papildomų investicinių paslaugų teikimo, per 3 mėnesius nuo atsakymo gavimo dienos. Vartotojas taip pat turi teisę kreiptis tiesiogiai į teismą – ikiteisminis ginčų nagrinėjimas minėtoje srityje nėra privalomojo pobūdžio reikalavimas.

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje.

Papildoma informacija: Skundų nagrinėjimo taisyklės Skundo forma