2020 m.  kovo 27 d. 10 val. nesant  kvorumui Širvintų kredito unijos eiliniame  visuotiniame narių susirinkime, pakartotinis susirinkimas vyks 2020 m. balandžio 3  d. 10 val. Širvintų kredito unijoje, esančioje Vilniaus g. 50, Širvintos, tačiau dėl karantino situacijos ir viešųjų renginių draudimo visuotinis susirinkimas organizuojamas tik balsuojant raštu. Neįvykusio susirinkimo darbotvarkė:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita, jos įvertinimas.
  2. Vidaus audito ataskaita, jos įvertinimas.
  3. Valdybos veiklos ataskaita, jos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita, jos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Įstojimo į asociaciją Lietuvos kredito unijos.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia arba klientų aptarnavimo vietose. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, nuskenuotus atsiųsti el.paštu: sirvintos@lku.lt.

Su darbotvarkėje numatyto klausimo nutarimo projektu kredito unijos nariai gali susipažinti  kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 50, Širvintos. Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota Širvintų kredito unijos administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė, Tel. 8 652 59440,  el.p. gintare@sirvintuku.lt.