Širvintų kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio raštu 2020 m. balandžio 3  d., priimti nutarimai:

  1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: 2019 m. stebėtojų tarybos ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai. 

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2019 metus. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: 2019 m. vidaus audito tarnybos veiklos ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai. 

  1. Valdybos ataskaita už 2019 metus. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: 2019 metų valdybos veiklos ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai

  1. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2019 metus. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: 2019 metų paskolų komiteto ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai.

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

NUTARTA: Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2019 metus. Patvirtinti 2019 metų pelno paskirstymo tvarką.

  1. 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: 2020 metų pajamų išlaidų sąmatą patvirtinti.

  1. Įstojimo į asociaciją Lietuvos kredito unijos, klausimas.

NUTARTA. Įstoti į asociaciją Lietuvos kredito unijos.