Apie kredito uniją

Kas yra kredito unija?

Širvintų kredito unija – yra kooperatinė, narių valdoma kredito įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra teikti finansines paslaugas savo nariams maksimaliai naudingomis sąlygomis, vystyti ir remti verslus bendruomenėse, skatinti žmones taupyti, išmintingai skolintis ir padėti žmonėms susikurti gerovę.
Anksčiau kredito unijos paprastai buvo vadinamos žmonių arba bendruomeniniais bankais, smulkaus kredito draugijomis. Kredito unija veikia pagal Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą. Licenciją kredito unijos veiklai išduoda ir ją prižiūri Lietuvos bankas.

Kredito unijų paslaugos

Kredito unijos nariams teikia šias paslaugas:

  • Įvairių rūšių taupymo, einamosios sąskaitos ir terminuotieji indėliai
  • Paskolos verslui, žemės ūkiui, būstui, pastatų statybai, pirmo būtinumo prekėms, automobiliui, buitinei technikai, baldams, studijoms, atostogoms ir kitiems tikslams.
  • Mokėjimų pavedimai
  • Komunalinių mokesčių aptarnavimas
  • Tarptautinėmis debetinės ir kreditinės mokėjimo kortelės.
  • Internetinė bankininkystė

Požiūris į pelną

Bankai yra pelno siekiančios kredito įstaigos, kurios dirba tam, kad uždirbtų kuo didesnį pelną. Kredito unijos dirba savo narių labui ir uždirbtą pelną paskirsto siūlydamos aukštesnes palūkanas už indėlius ir patrauklias paskolų palūkanas. Jei kredito unija dirba pelningai, pelnas paskirstomas visiems nariams pagal apyvartą, o ne keliems pajininkams pagal turimą pajų skaičių.

Savanoriškumas

Kredito unijų judėjimas buvo pradėtas tūkstančių žmonių, kurie be atlygio dirbo kredito unijų labui ir tikėjo, kad kredito unijos yra reikalingos žmonėms ir gali pasiūlyti geresnes paslaugas nei bankuose. Ir šiandien šimtai žmonių žmonių dirba visuomeniniais pagrindais kredito unijų valdybose, paskolų komitetuose ir stebėtojų tarybose.

Bendruomeniškumas

Kredito unijos narių sukaupti pinigai neišeina iš bendruomenės – paskolos teikiamos tik kredito unijos nariams – tai padeda vystyti kaimų, miestelių bendruomenių ekonomiką. Įmonės pradeda ir plečia verslus, sukuria naujas darbo vietas, prisideda prie bendro šalies ūkio augimo, o sukurtas turtas lieka bendruomenėje ir neiškeliauja, kaip bankuose, į užsienio šalis.