Gerb. Nariai, dėl paskelbto karantino, unijoje priimame tik iš anksto užsiregistravusius narius. Konsultuokitės ar registruokitės 8652-59440, sirvintos@lku.lt

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia arba klientų aptarnavimo...

Rekomenduojame finansinius reikalus tvarkyti nuotoliniu būdu Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo ir Vyriausybės sprendimą paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Širvintų kredito unija ragina visus savo narius vengti nebūtinų...

Širvintų kredito unijos narių dėmesiui !

2020  m. kovo  27 d. 10 val. Širvintų kredito unijoje (Vilniaus g. 50, Širvintos) šaukiamas Širvintų kredito unijos narių visuotinis susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:   Stebėtojų tarybos ataskaita, jos įvertinimas. Vidaus audito ataskaita, jos įvertinimas....