Finansinė atskaitomybė už 2020 metus (PDF byla):

Audito išvada ir finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus

Finansinė atskaitomybė už 2019 metus (PDF byla):

Audito išvada ir finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus

Finansinė atskaitomybė už 2018 metus (PDF byla):

Audito išvada ir finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus

Finansinė atskaitomybė už 2017 metus (PDF byla):

Audito išvada ir finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus

Finansinė atskaitomybė už 2016 metus (PDF byla):

Audito išvada ir finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus

Finansinė atskaitomybė už 2015 metus (PDF byla):

Audito išvada ir finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus

Finansinė atskaitomybė už 2014 metus (PDF byla):

Finansinė atskaitomybė už 2013 metus (PDF byla):

Finansinė atskaitomybė už 2012 metus (PDF bylos):